Vyhľadať

Ako inzerovať

Portál parking.sk vám umožňuje publikovanie inzerátov, ktoré sú zamerané na prenájom (krátkodobý, dlhodobý) a predaj garáží, krytého státia a vonkajšieho státia. Umožňujeme zverejnenie inzerátov, ktoré komunikujú ponuku, ale aj dopyt po určitom druhu parkovania.

Pre úspešné pridanie inzerátu je nutná registrácia užívateľa a súhlas s VOP používania Webovej lokality, www.parking + príslušná doména.

Zobrazovanie inzerátov

Zverejnené inzeráty, na portáli parking.sk, sa zobrazujú v príslušnej sekcii web stránky.
Zobrazenie inzerátu podlieha filtrácii, podľa typu pridávania (ponuka, dopyt), kategórie inzerátu (krátkodobý prenájom, dlhodobý prenájom, predaj), typu inzerátu (garáž, krytý parking, vonkajšie státie) a vlastností inzerátu (extra veľké, pre motorky, s elektrinou, s vodou, montážna jama). Ďalej ovplyvňuje zobrazenie inzerátu jeho aktuálnosť, vzhľadom na dátum pridania, prípadne poslednú úpravu a lokalita, ktorú uvádza inzerát.

Pridanie inzerátu

Pridanie inzerátu začnete pomocou tlačítka “Pridať inzerát”, ktoré nájdete aj na hlavnej stránke portálu www.parking.sk.

1. Ponuka/Dopyt
Nasleduje výber typu pridávaného inzerátu.
“Pridať ponuku parkingu” - túto možnosť vyberiete v prípade, že chcete vytvoriť inzerát, ktorý má za úlohu propagovať vašu garáž alebo parkovacie státie.
“Hľadám parking” - vyberte túto možnosť, ak hľadáte parkovanie v okolí vášho bydliska alebo práce.

2. Pridať ponuku
Pri pridaní inzerátu začnite nahraním fotiek do galérie. Fotky by mali zobrazovať všetky dôležité časti garáže, resp. parkovacieho státia, prípadne poukazovať na dôležité vlastnosti, prípade nedostatky.

3. Detail parkingu
Nasleduje zadanie nadpisu pre inzerát. Ten by mal vystihovať najpodstatnejšiu informáciu pre záujemcu - základné rozdelenie garáž/státie a kategóriu (prenájom/predaj).
Popis inzerátu nie je povinný, no inzeráty, ktoré popis obsahujú, sú vo väčšine prípadov úspešnejšie. V popise sa zamerajte na podrobnejšie informácie o parkingu, napríklad mesačné/ročné náklady na parking, v prípade predaju.

4. Adresa parkingu
Zadanie presnej adresy je doležité, keďže veľká časť záujemcov sa bude rozhodovať aj na základe vzdialenosti parkingu od och bydliska, prípadne práce.
Po zadaní adresy sa objaví značka “P” na mape vpravo, ktorú ešte môžete prenášať a upresniť tak polohu parkingu.

5. Typ parkingu
Nasleduje výber typu parkingu, tento krok je povinný. Riadite sa podľa toho, aký typ parkingu ponúkate, či ide o garáž, krytý parking (napríklad v garážovom dome) alebo vonkajšie státie (zvyčajne za rampou alebo bránou).

6. Vlastnosti parkingu
Pre lepšiu špecifikáciu vášho inzerátu môžete pridať vlastnosti, ktoré má vaša garáž alebo státie. Nájdete tu možnosti ako “Extra veľké” (široké parkovacie miesto, vhodné aj pre zaparkovanie väčšieho SUV), “Pre motorky” (parkovanie vhodné pre motorky, či štvorkolky, prípadne zdieľaná garáž), “S elektrinou” (parkovanie s vlastnou elektrinou), “S vodou” (najčastejšie garáž s prívodom vlastnej vody), “Montážna jama” (garáž s montážnou jamou).

7. Ponúkam
Pri ponuke je nutné vybrať aspoň jednu z možností, prípadne môžete ponúkať všetky možnosti - krátkodobý prenájom (do 30 dní), dlhodobý prenájom (nad 30 dní), predaj.
Pri každej zvolenej možnosti je potrebné vyplniť požadovanú cenu za deň/mesiac/predaj, v EUR.

8. Súhlas a pridanie inzerátu
Nasleduje súhlas so spracovaním osobných údajov a samotné pridanie inzerátu, pomocou tlačidla “Pridať inzerát”. V prípade, že inzerát neobsahuje povinnú informáciu, bude potrebné ju doplniť.

9. Registrácia
V prípade, že nie ste registrovaný užívateľ, bude potrebná registrácia a následne prebehne pridanie inzerátu, resp. prihlásenie v prípade už existujúcej registrácie.

10. Prehľad inzerátov
Po úspešnom pridaní inzerátu sa zobrazí podstránka “Prehľad inzerátov”, kde vidíte svoje pridané inzeráty, ktoré je možné upraviť, pozastaviť, prípadne odstrániť.

Proces schvaľovania inzerátov

Inzeráty pridané na portáli parking.sk prechádzajú schvaľovacím procesom, kde dochádza ku kontrole informácií, ktoré sú uvedené v inzeráte.
Ak v inzeráte chýba dôležitá informácia, resp. je potrebné informácie upresniť, užívateľská podpora zašle e-mail, kde bude popísaný nedostatok, ktorý je potrebné odstrániť.
V prípade, že inzerát obsahuje všetky potrebné informácie, resp. boli nedostatky odstránené, inzerát je schválený a uverejnený na portáli parking.sk.
Schvaľovací proces prebieha rýchlo, vo väčšine prípadov je odozva užívateľskej podpory do 24 hodín od pridania inzerátu.
Ak by užívateľovi neprišla odozva do 48 hodín, odporúčame napísať na mail: info@parking.sk.

Časový limit zverejnenia inzerátu

Inzerát bude zverejnený po dobu 90 dní, následne sa automaticky deaktivuje. Táto doba (90 dní) sa resetuje poslednou úpravou inzerátu a od tohto momentu plynie znovu. V prípade automatickej deaktivácie inzerátu, ho môže užívateľ opätovne aktivovať v sekcii 'Prehľad inzerátov'.
Ak bude chcieť užívateľ inzerát odstrániť pred uplynutím tejto doby, musí tak učiniť sám pri konkrétnom inzeráte v sekcii 'Prehľad inzerátov'.

Zvýhodnené inzeráty - TOPovanie

Po úspešnom zverejnení inzerátu na portáli parking.sk, ponúkame platenú službu TOPovanie, ktorá umiestni inzerát na najviditeľnejšie umiestnenia v rámci web stránky.
Podrobnejšie informácie o tejto službe nájdete v sekcii Zvýhodnené inzeráty - TOPovanie.

×