Vyhľadať

Podmienky inzercie

Pravidlá pre pridanie inzerátu na portál www.parking.sk

Uverejníme iba inzeráty pridané v slovenskom jazyku. Inzerát je potrebné umiestniť do zodpovedajúcej kategórie. Podrobný návod správneho pridania inzerátu nájdete v sekcii Ako inzerovať.

Je zakázaná inzercia celých firiem/spoločností. Je nutné inzerovať konkrétne nehnuteľnosti.

Pred text inzerátu je zakázané vkladať znaky ako ': ? ! ( ) @ # ©', medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako 'najlepší, najväčší, najlacnejší' a iných.

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:

• sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike a v rozpore s dobrými mravmi
• sú písané v inom ako v slovenskom, či českom jazyku
• obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
• obsahujú ponuku alebo dopyt na čokoľvek iné ako nehnuteľnosť
• obsahujú ponuku alebo dopyt na iné nehnuteľnosti ako sú parkovacie státia a garáže
• obsahujú obscénny materiál alebo urážky
• sú duplicitné, tzn. opakovane podávané inzeráty rovnakého znenia
• sú bez zjavného obsahu, tzn. 'Ponúkam garáž, viac informácii cez email.'
• obsahujú v texte inzerátu názvy firiem a www adresy
• obsahujú v priložených fotografiách textové informácie, cenníky, www adresy a pod.
• obsahujú v priložených fotografiách vodoznaky - logá iných inzertných portálov, alebo URL adresy na nich
• obsahujú internetové služby a samostatné webové stránky
• obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
• používajú iné fotografie ako fotografie inzerovaného miesta na parkovanie
• používajú inú lokalitu ako lokalitu inzerovaného miesta na parkovanie

Vyhradzujeme si právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty a v prípade potreby inzerát presunúť do inej kategórie, bez akéhokoľvek upozornenia.

Vyhradzujeme si právo vymazať už topovaný/zvýhodnený inzerát, ktorý porušuje Podmienky inzercie.

Pri opakovanom porušovaní týchto podmienok si vyhradzujeme právo dočasne alebo úplne pozastaviť možnosť inzerovať cez portál parking.sk.

Vyhradzujeme si právo zverejniť pridané inzeráty na serveroch tretích strán bez súhlasu Používateľa.

Časový limit zverejnenia inzerátu

Inzerát bude zverejnený po dobu 90 dní, následne sa automaticky deaktivuje. Táto doba (90 dní) sa resetuje poslednou úpravou inzerátu a od tohto momentu plynie znovu. V prípade automatickej deaktivácie inzerátu, ho môže užívateľ opätovne aktivovať v sekcii 'Prehľad inzerátov'.
Ak bude chcieť užívateľ inzerát odstrániť pred uplynutím tejto doby, musí tak učiniť sám pri konkrétnom inzeráte v sekcii 'Prehľad inzerátov'.

Cena za zverejnenie inzerátu

V tomto momente je pridávanie inzerátov na portál parking.sk bez poplatku za základné zverejnenie inzerátu. Ak by sa táto skutočnosť zmenila, budeme o tom informovať pri pridávaní inzerátu.

Zvýhodnené inzeráty  TOPovanie

Pre inzerentov ponúkame možnosť TOPovať svoje inzeráty, čo im umožní zobrazovanie inzerátov na najviditeľnejších pozíciach v rámci portálu parking.sk. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Zvýhodnené inzeráty - TOPovanie.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.

×