Vyhľadať

Podmienky inzercie

Podmienky inzercie

Pravidlá pre pridanie inzerátu na portál www.parking.sk

Uverejníme iba inzeráty pridané v slovenskom jazyku. Inzerát je potrebné umiestniť do zodpovedajúcej kategórie.

Je zakázaná inzercia celých firiem/spoločností. Je nutné inzerovať konkrétne nehnuteľnosti.

Pred text inzerátu je zakázané vkladať znaky ako ': ? ! ( ) @ # ©', medzeru a iné. Je zakázané používanie superlatívov ako 'najlepší, najväčší, najlacnejší' a iných.

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:

• sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike a v rozpore s dobrými mravmi
• sú písané v inom ako v slovenskom, či českom jazyku
• obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
• obsahujú ponuku alebo dopyt na čokoľvek iné ako nehnuteľnosť
• obsahujú ponuku alebo dopyt na iné nehnuteľnosti ako sú parkovacie státia a garáže
• obsahujú obscénny materiál alebo urážky
• sú duplicitné, tzn. opakovane podávané inzeráty rovnakého znenia
• sú bez zjavného obsahu, tzn. 'Ponúkam garáž, viac informácii cez email.'
• obsahujú v texte inzerátu názvy firiem a www adresy
• obsahujú v priložených fotografiách textové informácie, cenníky, www adresy a pod.
• obsahujú v priložených fotografiách vodoznaky - logá iných inzertných portálov, alebo URL adresy na nich
• obsahujú internetové služby a samostatné webové stránky
• obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
• používajú iné fotografie ako fotografie inzerovaného miesta na parkovanie
• používajú inú lokalitu ako lokalitu inzerovaného miesta na parkovanie

Vyhradzujeme si právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty a v prípade potreby inzerát presunúť do inej kategórie, bez akéhokoľvek upozornenia.

Vyhradzujeme si právo vymazať už topovaný/zvýhodnený inzerát, ktorý porušuje Podmienky inzercie.

Pri opakovanom porušovaní týchto podmienok si vyhradzujeme právo dočasne alebo úplne pozastaviť možnosť inzerovať cez portál parking.sk.

Vyhradzujeme si právo zverejniť pridané inzeráty na serveroch tretích strán bez súhlasu Používateľa.

Časový limit zverejnenia inzerátu

Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 90 dní, následne sa deaktivuje. Táto doba (90 dní) sa resetuje poslednou úpravou inzerátu a od tohto momentu plynie znovu. V prípade deaktivácie inzerátu, ho môže inzerent opätovne aktivovať vo svojom prehľade inzerátov.
Ak bude chcieť inzerent inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pri príslušnom inzeráte.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK
×