Vyhľadať

Zvýhodnené inzeráty - TOPovanie

Pre užívateľov na portáli parking.sk ponúkame možnosť získať najviditeľnejšie pozície v rámci web stránky.

Služba TOPovanie

Služba TOPovanie zabezpečí zobrazenie inzerátu v špeciálnej sekcii na domácej stránke “TOP parking”, ktorá sa zobrazuje ako prvá, pod vyhľadávaním.
V tejto sekcii sa zobrazujú len inzeráty, ktoré využívajú službu TOPovanie, s ohľadom na lokalizáciu návštevníka (ak je táto informácia dostupná).
Ďalej sa inzeráty, ktoré využívajú službu TOPovanie, zobrazujú ako prvé v poradí vo vyhľadávaní v konkrétnej lokalite, podľa zadania návštevníka portálu parking.sk.
Pri zobrazení mapy vyhľadávania (mapa sa nezobrazuje na mobilných zariadeniach) sa inzeráty ,využívajúce službu TOPovanie, zobrazujú na mape ako lokality označené ikonou hviezdy.

Podmienky využitia služby TOPovanie

Službu je možné poskytnúť len pre zverejnený a aktívny inzerát na portáli parking.sk.
Za službu je nutné zaplatiť a po úspešnej platbe je konkrétny inzerát zaradený medzi inzeráty, ktoré využívajú službu TOPovania.

Cena služby TOPovanie

Využitie služby TOPovanie pre konkrétny inzerát je spoplatnené sumou 7 € (konečná cena za službu).
Táto platba zabezpečuje zaradenie jedného konkrétneho inzerátu medzi zvýhodnené inzeráty na portáli parking.sk, na 10 nasledujúcich dní.

Doba využívania služby TOPovanie

Inzerát je zaradený medzi zvýhodnené inzeráty od momentu úspešnej platby za službu TOPovanie. Trvanie využívania služby, pre konkrétny inzerát, trvá 10 dní, pri jednorázovej platbe. Posledný deň využívania služby platí zaradenie medzi zvýhodnené inzeráty do času 23:59.
Po uplynutí tejto doby je služba TOPovanie automaticky deaktivovaná a inzerát, ktorý túto službu užíval, sa prestane zobrazovať na zvýhodnených pozíciách. Inzerát je naďalej zobrazovaní na základe vyhľadávania návštevníkov portálu parking.sk

Predĺženie doby využívania služby TOPovanie

V prípade, že inzerát využíva službu TOPovanie, je možné obdobie 10 dní predlžiť o ďalších 10 dní trvania služby. Užívateľ tak môže spraviť v sekcii 'Prehľad inzerátov', pri konkrétnom inzeráte, ktorý využíva službu TOPovanie v danom momente. Po výbere predĺženia a zaplatení za ďalších 10 dni služby, bude koniec služby, pre daný inzerát, preložený o 10 dní. Užívateľ môže využiť predĺženie služby TOPovanie ľubovoľne.

Zrušenie služby TOPovanie

Pre zrušenie služby TOPovanie, pre konkrétny inzerát, je možné pozastaviť zverejnenie inzerátu, v sekcii “Prehľad inzerátov”, prípadne inzerát zmazať. V prípade zrušenia využívania služby, nie je možné opäť pokračovať v prerušenej službe. Je nutné opätovné zakúpenie služby TOPovanie.
Prípadne môžete napísať na mail info@parking.sk.

×